Rejestry i ewidencje

Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Połczyn" S.A. w Połczynie Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki.

Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Do rejestrów i ewidencji prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Połczyn" S.A. należą:

• Księga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
• Księga uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
• Księga uchwał Zarządu Spółki.
• Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.


Opublikował: Kamil Folga
Publikacja dnia: 30.06.2021, 08:47
Dokument oglądany razy: 1 398
Podpisał: Dział IT
Dokument z dnia: 30.06.2021