Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 10 członków.
Tak długo jak Fundusz, będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki, Funduszowi przysługuje prawo do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.

Skład Rady Nadzorczej

1. Błażej Wojnicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Wlezień - Członek Rady Nadzorczej
3. Katarzyna Doroz - Członek Rady Nadzorczej
4. Jerzy Kowalik - Członek Rady Nadzorczej
5. Marcin Rol - Członek Rady Nadzorczej

Opublikował: Żaneta Tochor
Publikacja dnia: 08.08.2022, 10:18
Dokument oglądany razy: 448
Podpisał: Dział IT
Dokument z dnia: 30.06.2021