Przyjmowanie i załatwianie spraw

1. Skargi i wnioski przyjmowane są przez Prezesa Zarządu, Członka Zarządu i Dyrektora ds. Lecznictwa w dniach i godzinach wyznaczonych na tablicach ogłoszeń w obiektach.

2. Wpływająca skarga winna być załatwiona bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni. W przypadkach zawiłych termin może być przedłużony do 60 dni po uprzednim pisemnym uprzedzeniu zainteresowanego


Opublikował: Kamil Folga
Publikacja dnia: 30.06.2021, 08:48
Dokument oglądany razy: 1 434
Podpisał: Dział IT
Dokument z dnia: 30.06.2021