Informacja dla akcjonariuszy

To jest archiwalna wersja strony z dnia 30.06.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana akcjonariusza

Akcjonariat (akcjonariusze)
a. Kapitał zakładowy

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi : 18 801 710  PLN

Główni akcjonariusze spółki Uzdrowiska Kłodzkie S.A.- Grupa PGU : KGHM VII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu
(ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław) posiada 100 % akcji spółki.

b. Dematerializacja akcji:

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać w siedzibie spółki, przy ul Zdrojowej 6 78-320 Połczyn-Zdrój

Osoby wyznaczone do kontaktu z akcjonariuszami: Żaneta Tochor tel 0943821121 adres e-mail: ztochor@uzdrowisko-polczyn.pl

Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.: (link poniżej)
Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce link

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce link

c. Rejestr akcjonariuszy

Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy (link poniżej)

Regulamin Rejestru akcjonariuszy link

d. Walne zgromadzenia


Załączniki:
  1. uchwala.pdf (30.06.2021, 09:00) - pobrań: 702
  2. pierwsze_wezwanie.pdf (30.06.2021, 08:59) - pobrań: 706
Opublikował: Kamil Folga
Publikacja dnia: 30.06.2021, 08:58
Dokument oglądany razy: 2 872
Podpisał: Dział IT
Dokument z dnia: 30.06.2021