Forma prawna

To jest archiwalna wersja strony z dnia 30.06.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana kapitału

Spółka Akcyjna „Uzdrowisko Połczyn” w Połczynie Zdroju powstała w wyniku komercjalizacji Przedsiębiorstwa Państwowego Uzdrowisko Połczyn w Połczynie Zdroju, wpisanym do rejestru przedsiębiorstw państwowych, nr rejestru PP 24 „Centr”24, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VII Wydział Gospodarczy. Akt komercjalizacji zawarty został w akcie notarialnym Repertorium A 25999/98 sporządzonym w Kancelarii Notarialnej P.Błaszczaka w Warszawie w dniu 23 grudnia 1998 r. przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025053. Przedsiębiorstwo funkcjonuje jako spółka akcyjna od 1 lutego 1999 roku, nr REGON 000288188, nr NIP 672-000-60-34.

W dniu 22.11.2010 roku KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu (53-659) przy ulicy Sikorskiego 2-8, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzony przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod pozycją RFi 513, NIP 101-000-30-40, REGON 021195183 nabył od Skarbu Państwa 1.600.621 akcji wyemitowanych przez Spółkę. Pozostałe 179.550 akcji do czasu przekazania ich uprawnionym pracownikom należało do Skarbu Państwa. Przekazywanie akcji dla uprawnionych pracowników zakończyło się w miesiącu sierpniu 2013 roku.

W dniu 10.04.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki poprzez zmianę Statutu Spółki zmieniło nazwę Spółki na Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU Spółka Akcyjna. Nowa nazwa Spółki została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 29.04.2013 roku.

Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.12.2014 roku stanowił 18.801.710,00 zł i dzielił się na 1.880.171 akcji o wartości nominalnej 10 zł. Według stanu na dzień 31.12.2014 roku akcjonariuszami Spółki byli:
1. KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu posiadający 98,42% akcji Spółki
2. Uprawnieni pracownicy Spółki posiadający 1,58% akcji Spółki.

Według stanu na dzień 31.12.2023 roku 100,00% akcji Spółki posiada:
Polska Grupa Uzdrowisk sp. z o.o. z siedzibą we WrocławiuOpublikował: Żaneta Tochor
Publikacja dnia: 10.01.2024, 08:01
Dokument oglądany razy: 211
Podpisał: Dział IT
Dokument z dnia: 30.06.2021