Dane Adresowe

To jest archiwalna wersja strony z dnia 30.06.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zmiana kapitału zakładowego

UZDROWISKO POŁCZYN Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 3662 666; fax. 094 3662 470
e-mail: sekretariat@uzdrowisko-polczyn.pl
strona: www.uzdrowisko-polczyn.pl

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404


Opublikował: Kamil Folga
Publikacja dnia: 30.06.2021, 09:46
Dokument oglądany razy: 1 965
Podpisał: Dział IT
Dokument z dnia: 30.06.2021