BIP » Rejestry i ewidencje » Rejestry i ewidencje
 
Rejestry i ewidencje (Odslon: 6229)
Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Połczyn" S.A. w Połczynie Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki.

Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Do rejestrów i ewidencji prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Połczyn" S.A. należą:

• Księga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
• Księga uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
• Księga uchwał Zarządu Spółki.
• Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:31:58)
Osoba wprowadzająca tekst: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:31:58)
Osoba modyfikująca treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:31:58)
Ostatnie w serwisie
2018-11-26 07:55:38
Statut
 
2018-11-26 07:50:12
Forma Prawna
 
2018-09-28 19:15:14
Rada Nadzorcza
 
2018-09-09 22:25:54
Schemat organizacyjny
 
2017-08-04 07:21:31
Zarząd Spółki
 
Licznik Odwiedzin
690944
Ostatnia aktualizacja
2018-11-26 07:55:38
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Nr konta: (PLN) 91 1500 1096 1210 9008 7400 0000
Nr konta: (EURO) IBAN: PL 36 1500 1096 1210 9008 7413 0000; Swift: KRDBPLPW