BIP » Rejestry i ewidencje » Rejestry i ewidencje
 
Rejestry i ewidencje (Odslon: 6950)
Zapisy w rejestrach i ewidencjach prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Połczyn" S.A. w Połczynie Zdroju służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i udostępniane są tylko upoważnionym pracownikom Spółki.

Dla celów sądowych lub urzędowych wymagane informacje i dokumenty przekazywane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Do rejestrów i ewidencji prowadzonych w Spółce "Uzdrowisko Połczyn" S.A. należą:

• Księga uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
• Księga uchwał Rady Nadzorczej Spółki.
• Księga uchwał Zarządu Spółki.
• Rejestr wewnętrznych aktów normatywnych Spółki.

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:31:58)
Osoba wprowadzająca tekst: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:31:58)
Osoba modyfikująca treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:31:58)
Ostatnie w serwisie
2020-05-26 13:34:32
Rada Nadzorcza
 
2020-03-14 22:40:04
Walne Zgromadzenie
 
2020-03-14 22:36:17
Statut
 
2020-03-03 21:29:12
Informacja dla akcjonariuszy
 
2019-05-23 12:16:09
Forma Prawna
 
Licznik Odwiedzin
803330
Ostatnia aktualizacja
2020-05-26 13:34:32
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404