BIP » Organa » Rada Nadzorcza
 
Rada Nadzorcza (Odslon: 9293)
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niż 10 członków.
Tak dugo jak Fundusz, będzie pozostawać akcjonariuszem Spółki, Funduszowi przysługuje prawo do ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.

Skład Rady Nadzorczej:

1. Jacek Drobny - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ryszard Karpiński - Członek Rady Nadzorczej
3. Kacper Kuriata - Członek Rady Nadzorczej
4. Tomasz Mihułka - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
5. Robert Rozmus - Członek Rady Nadzorczej
6. Sławomir Sobotka - Członek Rady Nadzorczej

Osoba odpowiedzialna za treść: Dział IT   (2017-05-19 08:19:42)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2008-11-19 09:18:59)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2017-05-19 08:19:42)
Ostatnie w serwisie
2017-08-25 10:51:08
Schemat organizacyjny
 
2017-08-25 10:49:15
Statut
 
2017-08-04 07:21:31
Zarząd Spółki
 
2017-05-19 08:19:42
Rada Nadzorcza
 
2015-02-25 22:40:24
Jednostki Organizacyjne
 
Licznik Odwiedzin
605819
Ostatnia aktualizacja
2017-08-25 10:51:08
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Nr konta: (PLN) 91 1500 1096 1210 9008 7400 0000
Nr konta: (EURO) IBAN: PL 36 1500 1096 1210 9008 7413 0000; Swift: KRDBPLPW