BIP » Uzdrowisko Połczyn SA » Dane Adresowe
 
Dane Adresowe (Odslon: 50229)
UZDROWISKO POŁCZYN Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6, 78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 3662 666; fax. 094 3662 470
e-mail: sekretariat@uzdrowisko-polczyn.pl
strona: www.uzdrowisko-polczyn.pl

Osoba odpowiedzialna za treść: Dział IT   (2013-06-11 11:15:14)
Osoba wprowadzająca tekst: Dział IT   (2008-11-18 16:44:45)
Osoba modyfikująca treść: Dział IT   (2013-06-11 11:15:14)
Ostatnie w serwisie
2020-05-26 13:34:32
Rada Nadzorcza
 
2020-03-14 22:40:04
Walne Zgromadzenie
 
2020-03-14 22:36:17
Statut
 
2020-03-03 21:29:12
Informacja dla akcjonariuszy
 
2019-05-23 12:16:09
Forma Prawna
 
Licznik Odwiedzin
803314
Ostatnia aktualizacja
2020-05-26 13:34:32
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404