BIP » Informacje » Dostęp do informacji publicznej
 
Dostęp do informacji publicznej (Odslon: 5511)
Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi m. in. na podmioty w których strukturze własności pozycję dominującą posiada Skarb Państwa. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:26:24)
Osoba wprowadzająca tekst: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:26:24)
Osoba modyfikująca treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:26:24)
Ostatnie w serwisie
2018-01-05 17:50:03
Rada Nadzorcza
 
2017-08-25 10:51:08
Schemat organizacyjny
 
2017-08-25 10:49:15
Statut
 
2017-08-04 07:21:31
Zarząd Spółki
 
2015-02-25 22:40:24
Jednostki Organizacyjne
 
Licznik Odwiedzin
622130
Ostatnia aktualizacja
2018-01-05 17:50:03
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Nr konta: (PLN) 91 1500 1096 1210 9008 7400 0000
Nr konta: (EURO) IBAN: PL 36 1500 1096 1210 9008 7413 0000; Swift: KRDBPLPW