BIP » Informacje » Dostęp do informacji publicznej
 
Dostęp do informacji publicznej (Odslon: 7301)
Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi m. in. na podmioty w których strukturze własności pozycję dominującą posiada Skarb Państwa. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Osoba odpowiedzialna za treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:26:24)
Osoba wprowadzająca tekst: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:26:24)
Osoba modyfikująca treść: Marcin Piepik   (2008-11-18 16:26:24)
Ostatnie w serwisie
2020-05-26 13:34:32
Rada Nadzorcza
 
2020-03-14 22:40:04
Walne Zgromadzenie
 
2020-03-14 22:36:17
Statut
 
2020-03-03 21:29:12
Informacja dla akcjonariuszy
 
2019-05-23 12:16:09
Forma Prawna
 
Licznik Odwiedzin
803337
Ostatnia aktualizacja
2020-05-26 13:34:32
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
ul. Zdrojowa 6
78-320 Połczyn Zdrój
tel. 094 36-62-424, 094 36-62-666
fax 094 36-62-470
Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie,
IX Wydział KRS pod numerem 0000025053
REGON 000288188, NIP 672-000-60-34
Kapitał zakładowy: 18.801.710,00 - wpłacony w całości
Bank PEKAO S.A. III O we Wroclawiu
Nr konta: (PLN) 46 1240 3464 1111 0010 6408 9828
Nr konta: (EURO) 32 1240 3464 1978 0010 7209 2298
BDO 000007404